Underskriftsfunktion i WordPress

Få dine kunder til at underskrive jeres aftaler direkte på din WordPress hjemmeside

Kategori:

1.500,00 kr.

Beskrivelse

Dokumentation

Attributter

Du kan redigere underskriffeltet så det passer til dine behov eller dit sprog ved at ændre følgende attributter. Attributterne skal bruges på følgende måde:

[wp_sign_here attribute1="value1" attribute2="value2"]

fx:

[wp_sign_here save="Gem autograf" date_format="Y-m-d H:i:s" post_type="post"]

title

Titlen over underskriftfeltet. Standardværdien er “Sign here”.

tryagain

Teksten på knappen til at slette det man har udfyldt for at prøve igen. Standardværdien er “Try again”.

save

Teksten på knappen der gemmer underskriften. Standardværdien er “Save signature”.

delete

Teksten på knappen der sletter den gemte underskrift. Standardværdien er “Delete signature”.

undo

Teksten på knappen der fortryder den sidste streg. Standardværdien er “Undo last stroke”.

tryagain_btn_class

Try again knappens klasse. Standardværdien er “btn btn-default”.

save_btn_class

Gem knappens klasse. Standardværdien er “btn btn-success”.

delete_btn_class

Delete knappens klasse. Standardværdien er “btn btn-danger”.

undo_btn_class

Undo knappens klasse. Standardværdien er “btn btn-danger”.

post_type

Hvis underskriften ikke skal gemmes som bruger meta data kan post_type ændres til “page” eller “post”. Standardværdien er “user”, hvilket gemmer underskriften på den bruger der er logget ind.

id

Hvis post_type ikke er sat eller sat til “user” og id ikke er sat er id’ets standardværdi brugerens id. Hvis post_type er andet end user og id’et ikke er sat er standardværdien post id. Ellers kan id sættes manuelt, hvis det ikke er user_id eller post_id.

post_meta

Hvis du vil bruge en anden meta_key, hvis du fx skal have flere underskrifter på samme post kan du ændre værdien. Standardværdien er “wp_sign_here_signature”.

date_format

Sæt datoformatet ifølge php.net. Standardværdien er “d/m – Y”.